Raporty rynkowe

Poland Real Estate Market Outlook 2021

2021-04-07

Poland Real Estate Market Outlook 2021

GOSPODARKA

W roku 2020 światowe PKB skurczyło się najwięcej od początku XXI wieku. Podczas gdy prawie wszystkie kraje poniosły straty, straty te były nierówne i tempo powrotu na normalną ścieżkę rozwoju gospodarek narodowych zadecyduje o nowej ekonomicznej panoramie. Polska w 2021 według większości prognoz odrobi stracony PKB aby przyspieszyć w 2022. Mocna kondycja finansów publicznych oraz odpowiedzialna interwencja NBP pozwoliły Polsce wyjść z kryzysu obronną ręką.

INWESTYCJE

Polski rynek inwestycyjny doświadczył bezprecedensowego boomu w 2018 roku, rozpędzając się jeszcze bardziej w 2019. Przewiduje się, że kondycja rynku w 2020 to czasowe odchylenie od normalnej ścieżki wzrostu, a wyższe wolumeny kwartalnych transakcji mają powrócić już w połowie 2021 roku. Powodowane jest to faktem, że sytuacja w 2018 wynikała z dobrych warunków ekonomicznych oraz strukturalnej dojrzałości rynku. To oznacza jednak, że odnowienie rynku będzie związane z pozytywnymi wskaźnikami gospodarczymi.

BIURA

Wydarzenia 2020 roku pokazały jak istotne jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i interakcji. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość biura ulegnie zmianie, jednak jego rola pozostanie niezmieniona lub może nawet zyskać na znaczeniu. Rok 2021 nie pozostanie bez wpływu pandemii, jesteśmy jednak coraz bliżej rozwiązania problemu, a dzięki doświadczeniom minionego roku dostrzegamy nowe szanse rozwoju.

HANDEL

Rok 2020 był czasem bez precedensu dla polskiego rynku handlowego i zmodyfikował sposób, w jaki konsumenci robili zakupy. Trzykrotne ograniczenie działalności obiektów handlowych postawiło wynajmujących i najemców w obliczu niepewności, kiedy odwiedzalność i sprzedaż wrócą do poziomów porównywalnych do tych sprzed wybuchu pandemii Covid-19. Szacunki sprzedaży detalicznej wskazują na spadek wolumenów w 2020 roku. Niemniej jednak, prognozy na kolejne kilka lat są optymistyczne.

LOGISTYKA

Silny popyt połączony z dużą aktywnością deweloperów w 2020 roku i podobne prognozy na kolejne lata. E-commerce jako główny motor popytu w sektorze. Odporność na pandemię i spowolnienie gospodarcze, spowodowana kluczową rolą logistyki w lockdownie, co sprawiło, że magazyny stały się infrastrukturą krytyczną. To zostało również odzwierciedlone w rekordowo wysokim udziale sektora w wolumenie inwestycyjnym.

MIESZKANIA

Sektor nieruchomości mieszkaniowych okazał się stosunkowo odporny na skutki pandemii w porównaniu z innymi sektorami gospodarki. Przewidywane utrzymanie niskich stóp procentowych będzie wspierać popyt mieszkaniowy zarówno w przypadku mieszkań kupowanych na własne potrzeby, jak również w przypadku zakupów dokonywanych z myślą o ulokowaniu oszczędności a nawet zakupów inwestycyjnych indywidualnych nabywców.

Zobacz