Poradnik najemcy

RAPORT PRZEMYSŁ 4.0 WROCŁAW – Jakie wyzwania i możliwości przyniosła pandemia COVID-19?

2021-02-15

RAPORT PRZEMYSŁ 4.0 WROCŁAW – Jakie wyzwania i możliwości przyniosła pandemia COVID-19?

Aglomeracja wrocławska jest jednym z wiodących ośrodków Przemysłu 4.0 w Polsce. Jak firmy radzą sobie z kryzysem koronawirusa w perspektywie krótko- i długoterminowej? Czy sektor zachował swój potencjał? Jak pandemia zmieniła zasady gry w regionie i w Polsce?

Na te i inne pytania odpowiada raport “Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”. CBRE jest jednym z Partnerów Strategicznych publikacji, której celem było zdiagnozowanie sytuacji sektora Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej w kontekście pandemii oraz tego, jak przedstawiciele tej branży postrzegają jej skutki.

Sytuacja wrocławskiego sektora Przemysłu 4.0 przed koronawirusem

Aglomeracja wrocławska jest jednym z wiodących ośrodków Przemysłu 4.0 w Polsce. Obecne tu dojrzałe firmy zwracają coraz większą uwagę na nowoczesne technologie i ich wykorzystanie w swoich fabrykach czy magazynach. Podczas badania prawie wszyscy uczestnicy ocenili swoją sytuację sprzed pandemii jako stabilną i dobrą lub bardzo dobrą. Większość firm aktywnie rekrutowała pracowników, rozwijała nowe elementy oferty, pracowała nad usprawnieniami procesów oraz dostrzegała potencjał w zakresie zwiększania sprzedaży.

Oceniając dojrzałość cyfrową przemysłu w Polsce, firmy wdrożeniowe przyznały, że poziom zaawansowania projektów często odbiegał od zagranicy. Najczęściej wskazywanymi przez uczestników powodami były niski poziom industrializacji kraju oraz świadomości korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii.

Wyzwania związane z pandemią

Wszyscy uczestnicy badania przyznali, że na początku pandemii doświadczyli niepewności co do przyszłości. Lockdown miał inny wymiar dla firm produkcyjnych, a inny dla firm wdrożeniowych czy informatycznych. Część firm zainteresowała się oferowanymi możliwościami pomocy w zakresie prowadzenia firmy w czasie pandemii. Na poziomie krajowym korzystali m.in. z odroczenia lub umorzenia składek ZUS, postojowego oraz dopłat do pensji pracowników. W kwestii wsparcia oferowanego lokalnie uczestnicy badania wspominali obniżenia podatku od nieruchomości, redukcje czynszu oraz elastyczniejsze formy rozliczenia.

– Z badań wynika, że dla firm produkcyjnych wybuch pandemii wiązał się z niemal całkowitym czasowym wstrzymaniem produkcji – komentuje Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Dla firm zajmujących się wdrożeniem rozwiązań z zakresu przemysłu, brak kontaktu z klientem odczuwalnie obniżył sprzedaż oraz tempo wdrożeń. Software house’y oraz centra procesów biznesowych zmierzyły się nawet ze stuprocentowym przejściem w tryb pracy zdalnej – oceniając to jako wyzwanie, ale zakończone sukcesem i zwiększoną produktywnością – dodaje.

Najważniejsze zmiany i nowe możliwości

Wśród najistotniejszych zmian wymienionych w raporcie:

  • płynne i trwałe przejście na pracę zdalną
  • nowe podejście do przestrzeni pracy
  • poszukiwanie oszczędności
  • zmiany w zatrudnieniu
  • kontynuacja, a nawet zwiększenie zatrudnienia w firmach IT

Wszystkie organizacje oceniły swoją sytuację we wrześniu jako stabilną, pod kontrolą. Większość wyraziła przekonanie, że ich przyszłość leży w IT i że dotychczasowe inwestycje były właściwym krokiem. Zamiast pytań o sens transformacji, pandemia przekierowała uwagę firm produkcyjnych na to, które procesy automatyzować i w jakiej kolejności.

Według respondentów badania, dla rozwoju branży Przemysłu 4.0 w Polsce istotne są publiczne dofinansowania dla rozwiązań R&D i smart automation w polskich firmach, tak aby zwiększyć ich konkurencyjność wobec zagranicznego przemysłu, łączenie (networking) firm przemysłowych i technologicznych, lepsze kształcenie zawodowe na kierunkach technicznych oraz budowa i promocja lokalnego know-how.

Dalszy rozwój sektora Przemysł 4.0 we Wrocławiu

W aglomeracji wrocławskiej zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych oraz technologicznych, obecni są lokalni dostawcy, ale także duże międzynarodowe marki. Nawet w trudnych, pandemicznych warunkach rozwój potencjału sektora Przemysł 4.0 wydaje się być niezagrożony. Potwierdzają to wyniki raportu.

Wszyscy uczestnicy badania wysoko ocenili potencjał Wrocławia jako miasta przyjaznego dla rozwoju biznesu w sektorze Przemysłu 4.0 oraz otwartego na innowacje w zakresie technologii. Wskazywali przede wszystkim na wykwalifikowanych pracowników, dużą liczbę firm technologicznych z różnych domen biznesowych, rosnące know-how i przepływ wiedzy specjalistycznej. Docenili również coraz większą licznę inwestycji w działania R&D (prace badawczo-rozwojowe, od ang. research and development), miasto pozyskuje coraz lepsze inwestycje, a wrocławskie firmy IT coraz bardziej się specjalizują.

Raport Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic” jest dostępny w języku angielskim. Można go bezpłatnie pobrać tutaj.

Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerami Merytorycznymi są ITCorner, SoDA, ABSL oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Partnerem Strategicznym publikacji jest CBRE, SDZLEGAL SCHINDHELM, Michael Page. Partnerem publikacji jest Przedsiębiorczy Wrocław.

Poniżej relacja webinaru omawiającego wyniki raportu “Przemysł 4.0 Made in Wroclaw" z udziałem Dominika Łosia, eksperta Industrial & Logistics CBRE. Zapraszamy do obejrzenia! 

MIEJSCE NA VIDEO

Wybuch pandemii wpłynął na sytuację sektora Przemysłu 4.0 na całym świecie. Jakie zmiany, wyzwania i szanse pojawiły się w następstwie pandemii? Jaka będzie przyszłość Przemysłu 4.0 w Polsce? Potrzebują Państwo informacji na temat możliwości inwestycyjnych na rynku magazynowym i przemysłowym? Zapraszamy do kontaktu!